zus

Materiał Marketingowy

odznaka - ikona

ZUSOWIEC Życie i zdrowie 2023

Ubezpieczenie grupowe dla byłych pracowników ZUS i członków ich rodzin

Partner programu: PZU

Co zyskujesz

Jeśli korzystałeś z grupowego ubezpieczenia w ZUS możesz zachować ochronę także po zakończeniu pracy, aż do 74 roku życia. Wypełnij deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i zabezpiecz na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń siebie i swoją rodzinę. Świadczenie to nawet 135 000 złotych. Uwaga! W ubezpieczeniu na życie - w ramach składki podstawowej - jesteś objęty także programem „Opieka Medyczna” zakres Standard lub Komfort gwarantującym dostęp do usług medycznych.

To szybka wypłata świadczeń w przypadku:

uszczerbek na zdrowiu - ikona

Uszczerbku na zdrowiu

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu Twój stan zdrowia trwale się pogorszy

śmierć - ikona

Śmierci

W momencie gdy Cię zabraknie, pieniądze z polisy – bez postępowania spadkowego i podatków - otrzymają Twoi bliscy

śmierć bliskich - ikona

Śmierci bliskich

Wsparcie finansowe otrzymasz w przypadku śmierci małżonka/partnera życiowego,rodziców, rodziców małżonka/partenra życiowego

leczenie - ikona

Leczenia

Ubezpieczenie obejmuje leczenie szpitalne, przeprowadzenie leczenia specjalistycznego oraz operacje chirurgiczne

ciężka choroba - ikona

Ciężkiej choroby

Wparcie finansowe otrzymasz w przypadku wystąpienia u Ciebie lub współmałżonka jednostek chorobowych objętych ubezpieczeniem

Ubezpieczenie na życie

Zakres Ubezpieczenia

Wariant ubezpieczenia

Całkowita składka miesięczna

Wariant I

87,06 zł

Wariant II

97,44 zł

Wariant III

118,43 zł

Wariant IV

115,61 zł

Wariant V

125,99 zł

Wariant VI

146,98 zł

Zobacz pełen zakres:

Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

wypadkiem komunikacyjnym

70 500 zł

84 000 zł

135 000 zł

70 500 zł

84 000 zł

135 000 zł

nieszczęśliwym wypadkiem

47 000 zł

56 000 zł

90 000 zł

47 000 zł

56 000 zł

90 000 zł

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

47 000 zł

48 000 zł

82 500 zł

47 000 zł

48 000 zł

82 500 zł

Śmierć ubezpieczonego

23 500 zł

28 000 zł

45 000 zł

23 500 zł

28 000 zł

45 000 zł

Świadczenia z tytułu śmierci członków rodziny:

śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

16 000 zł

20 000 zł

24 000 zł

16 000 zł

20 000 zł

24 000 zł

śmierć małżonka/partnera życiowego

8 000 zł

10 000 zł

12 000 zł

8 000 zł

10 000 zł

12 000 zł

śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

2 400 zł

3 200 zł

4 000 zł

2 400 zł

3 200 zł

4 000 zł

śmierć rodziców

1 200 zł

1 600 zł

2 000 zł

1 200 zł

1 600 zł

2 000 zł

śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

2 400 zł

3 200 zł

4 000 zł

2 400 zł

3 200 zł

4 000 zł

śmierć rodziców małżonka/partnera życiowego

1 200 zł

1 600 zł

2 000 zł

1 200 zł

1 600 zł

2 000 zł

Świadczenia zdrowotne:

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%

48 000 zł

48 000 zł

48 000 zł

48 000 zł

48 000 zł

48 000 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%

480 zł

480 zł

480 zł

480 zł

480 zł

480 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 100%

16 000 zł

20 000 zł

48 000 zł

16 000 zł

20 000 zł

48 000 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – 1%

160 zł

200 zł

480 zł

160 zł

200 zł

480 zł

wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (wariant rozszerzony plus)

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł

4 000 zł

4 500 zł

5 000 zł

wystąpienie ciężkiej choroby u małżonka ubezpieczonego (wariant rozszerzony)

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

operacja chirurgiczna ubezpieczonego:

I klasa (100% sumy ubezpieczenia)

2 500 zł

2 500 zł

3 000 zł

2 500 zł

2 500 zł

3 000 zł

II klasa (50% sumy ubezpieczenia)

1 250 zł

1 250 zł

1 500 zł

1 250 zł

1 250 zł

1 500 zł

III klasa (30% sumy ubezpieczenia)

750 zł

750 zł

900 zł

750 zł

750 zł

900 zł

IV klasa (10% sumy ubezpieczenia)

250 zł

250 zł

300 zł

250 zł

250 zł

300 zł

V klasa (5% sumy ubezpieczenia)

125 zł

125 zł

150 zł

125 zł

125 zł

150 zł

leczenie szpitalne - pobyt w szpitalu spowodowany:

wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

105 zł

140 zł

175 zł

105 zł

140 zł

175 zł

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

45 zł

60 zł

75 zł

45 zł

60 zł

75 zł

nieszczęśliwym wypadkiem  (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)

75 zł

100 zł

125 zł

75 zł

100 zł

125 zł

chorobą

30 zł

40 zł

50 zł

30 zł

40 zł

50 zł

nieszczęśliwym wypadkiem

(od 15. dnia pierwszego pobytu)

30 zł

40 zł

50 zł

30 zł

40 zł

50 zł

pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – jednorazowe świadczenie

300 zł

400 zł

500 zł

300 zł

400 zł

500 zł

leczenie szpitalne poza terytorium Polski

tak

tak

tak

tak

tak

tak

karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości:

150 zł

250 zł

250 zł

150 zł

250 zł

250 zł

leczenie specjalistyczne (ablacja, chemioterapia albo radioterapia bądź radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowerteradefibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizującego, wszczepienie stymulatora (rozrusznika) serca)

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

2 000 zł

2 500 zł

3 000 zł

Opieka medyczna - zakres standard indywidulany

TAK

TAK

TAK

BRAK

BRAK

BRAK

Opieka medyczna - zakres komfort indywidulany

BRAK

BRAK

BRAK

TAK

TAK

TAK

Dlaczego warto

zasięg ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie działa 24h/7 na całym świecie

badania lekarskie - ikona

Nie musisz robić badań lekarskich

zakres ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie dla osób między 18 - 74 rokiem życia

kontynuacja ubezpieczenia - ikona

Masz prawo dożywotniego kontynuowania ubezpieczenia na indywidualnych zasadach

Jak zgłosić świadczenie

Wnioski o wypłatę świadczenia składasz zawsze do PZU. Możesz to wygodnie zrobić na kilka sposobów:

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Elektronicznie

To najlepszy sposób złożenia Wniosku - pozwala na załatwienie wszystkich formalności w kilka minut. Przygotuj numer polisy, dane osobowe i skany oryginałów wymaganych dokumentów w PDF.Wymagane dokumenty zależą od rodzaju świadczenia. Wykaz dokumentów znajdziesz na www.pzu.pl. Wypełnij internetowy formularz zgłoszenia na zgloszenie.pzu.pl i dołącz zeskanowaną dokumentację.

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Telefonicznie

Zadzwoń pod czynne całodobowo numery +48 801 102 102 lub +48 22 566 55 55
i porozmawiaj bezpośrednio z konsultantem, który pomoże Ci w szybkim przeprowadzeniu całego procesu. W większości przypadków, zgłoszenie telefoniczne nie pozwoli jednak dopełnić wszystkich formalności i konieczna będzie z Twojej strony dodatkowa aktywność (np. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów).

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Osobiście w oddziale PZU

Udaj się do najbliższego oddziału PZU. Na miejscu pod okiem konsultanta będziesz mógł wypełnić Wniosek. Przed wizytą w oddziale przygotuj numer polisy, dokument tożsamości oraz skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty.

Ubezpieczenie zdrowotne
„Opieka Medyczna”

W ramach składki ubezpieczenia na życie jesteś już objęty programem Opieka Medycznym w zakresie Standard lub Komfort . Masz możliwość dołączenia do ubezpieczenia swoich najbliższych.

ubezpieczenie opieka medyczna

Dlaczego warto

opieka medyczna - ikona

Masz gwarancję skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (zakres Komfort)

pakiety partnerskie - ikona

Możesz ubezpieczyć dziecko do 25 roku życia, o ile się uczy

zmiana pakietu ubezpieczenia - ikona

Możesz raz w roku bezpłatnie dokonać przeglądu stomatologicznego

zakres ubezpieczenia - ikona

Zakres ubezpieczenia – Standard, Komfort – możesz zmienić raz na rok, w rocznicę polisy

Ubezpieczenie

Opieka medyczna

Standard

Komfort

Składka za pakiet indywidualny składka w zakresie wariantu podstawowego składka w zakresie wariantu podstawowego
Składka za pakiety indywidualny + 1 współubezpieczonego 27,55 56,10
Składka za pakiety indywidualny + 2 współubezpieczonych 55,10 112,20
Składka za pakiety indywidualny + 3 współubezpieczonych 82,65 168,30
Składka za pakiety indywidualny + 4 współubezpieczonych 110,20 224,40

Zobacz pełen zakres:

Opieka podstawowa: lekarz rodzinny, internista, pediatra tick no tick yes
Opieka specjalistyczna
Dostęp do lekarzy specjalistów:
   
ginekolog tick yes tick yes
chirurg ogólny tick yes tick yes
ortopeda tick yes tick yes
okulista tick yes tick yes
kardiolog tick yes tick yes
pulmonolog tick yes tick yes
dermatolog tick yes tick yes
otolaryngolog tick yes tick yes
neurolog tick yes tick yes
urolog tick yes tick yes
reumatolog tick yes tick yes
alergolog tick yes tick yes
gastrolog tick yes tick yes
diabetolog tick yes tick yes
endokrynolog tick yes tick yes
nefrolog tick yes tick yes
chirurg onkolog tick no tick yes
anestezjolog tick no tick yes
audiolog tick no tick yes
hematolog tick no tick yes
hepatolog tick no tick yes
onkolog tick no tick yes
Podstawowe testy diagnostyczne (zgodnie z owu) tick yes
(zakres ograniczony)
tick yes
Specjalistyczne testy diagnostyczne (zgodnie z owu) Rabat -15% Rabat -15%
Zabiegi ambulatoryjne (zgodnie z owu) tick yes tick yes
Wizyty domowe (zgodnie z owu) tick no 2 w roku bezpłatnie
Rehabilitacja (zgodnie z owu) tick no tick no
Szczepienia (zgodnie z owu) tick no grypa,
anatoksyna przeciw tężcowi
Prowadzenie ciąży (zgodnie z owu) Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu
Infolinia 24h tick yes tick yes
Przegląd stomatologiczny raz w roku tick yes tick yes
Stomatologia zachowawcza - rabat - 20% tick yes tick yes
Refundacja kosztów usług medycznych

zwrot wydanych środków wg cennika PZU dotyczy usług bezpłatnych zgodnie z wybranym zakresem
tak - według cennika
częściowy zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych - w ramach posiadanego pakietu medycznego realizowanych poza siecią PZU Pomoc zwrot kosztów na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego. Refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane
   

Jak korzystać z ubezpieczenia „Opieka Medyczna”

placówka - ikona

W placówce

Do Twojej dyspozycji jest ponad 1400 placówek w całej Polsce.

Znajdź placówkę

infolinia - ikona

Infolinia

Wizyty i badania umawiasz poprzez całodobową infolinię PZU Pomoc 801 405 905 lub za pośrednictwem strony internetowej: https://www.pzu.pl/umowienie-konsultacji-lekarskiej

Potwierdzenie terminu wizyty/badania otrzymasz SMS-em

Odwiedź stronę

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Przystąpienie do ubezpieczenia jest bardzo proste. Możesz to zrobić:

globus - ikona

Elektronicznie

Podaj swój numer telefonu w celu przystąpienia do ubezpieczenia. Otrzymasz kod sms, za pomocą którego będzie możliwe wypełnienie formularza

Instrukcja wypełnienia formularza

Po wypełnieniu elektronicznego formularza otrzymasz na email indywidualny numer rachunku do opłacania składek.

koperta - ikona

Korespondencyjnie

1. Wypełnij 2 proste dokumenty:

  • deklarację przystąpienia
  • oświadczenie

2. Wyślij oba dokumenty na adres: Polska Grupa Asekuracyjna, ul. Naukowa 41A, 02-463 Warszawa

3. Po otrzymaniu dokumentów prześlemy Ci email/sms indywidualny numer rachunku do opłacania składek

ludzie - ikona

Osobiście

1. Zgłoś się do

  • osoby prowadzącej ubezpieczenie grupowe w miejscu, w którym jesteś zatrudniony
  • lub bezpośrednio do siedziby PGA: ul. Naukowa 41A, 02-463 Warszawa

Po wprowadzaniu Twoich danych przekażemy Ci indywidualny numer rachunku do opłacania składek

Jak opłacać składkę

Pierwszą składkę zapłać do 20. dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony.

Przykład: jeśli ochronę zaczynasz od 1. września, składkę opłać do 20. sierpnia. Kolejne składki opłacaj analogicznie co miesiąc (do 20. września, 20. października itd.)

dostarczenie dokumentów
dostarczenie wypełnionych dokumentów
do PGA
opłacenie składki
opłacenie składki
(wpływ na wskazane konto PGA)
początek ubezpieczenia
początek okresu ubezpieczenia
opłacenie Kolejnej składki
opłacenie kolejnej składki
(wpływ na wskazane konto PGA)
faq

FAQ

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić byli pracownicy ZUS oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie/partnerzy i pełnoletnie dzieci), którzy byli objęci grupowym ubezpieczeniem na życie.

Kiedy możesz przystąpić?

Aby kontynuować ochronę ubezpieczeniową musisz zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od odejścia z pracy.

Jak długo trwa ubezpieczenie?

Ochronę ubezpieczeniową posiadasz przez cały okres kiedy opłacasz składki. Możesz to robić do dnia rocznicy polisy w roku kalendarzowym, w którym skończysz 74 rok życia. Potem przysługuje Ci prawo do dożywotniego indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na indywidualnych zasadach

Co się stanie, gdy nie opłacę składki w terminie?

Przede wszystkim się nie martw. Jeśli zapomnisz o opłaceniu składki, przypomnimy Ci o tym SMS-em lub e-mailem. Jednak w przypadku, gdy przestaniesz opłacać polisę, ubezpieczenie wygaśnie z końcem miesiąca, za który zapłaciłeś ostatnią składkę.

Czy w ubezpieczeniu obowiązuje karencja?

Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości nie będziesz miał karencji. Jeśli przystąpisz z przerwą, ale nie dłuższą, niż 3 miesiące będziesz miał karencje na zdarzenia związane z Twoim zdrowiem (pobyt w szpitalu, choroba itp.)
pzu - logo

Klub PZU Pomoc w Życiu

Kontynuując ubezpieczenie możesz przystąpić do programu lojalnościowego PZU Pomoc w Życiu za pośrednictwem strony www.klubpomocwzyciu.pl

Odwiedź stronę

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

klub pzu

Bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów,
skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

pzu - kontakt
konsultant - ikona

umów się z konsultantem:

telefon - ikona

Lub zadzwoń: +48 22 398 69 86